Wie zijn we

Stichting Bukumbi - Het Dorp is een stichting die ondersteuning biedt aan de bewoners van het Bukumbi- kamp in Tanzania. Het Bukumbi-kamp ligt in het noordwesten van Tanzania in de nabijheid van de stad Mwanza, dicht bij het Victoriameer. 

Het Bukumbi-kamp is een leefgemeenschap van mensen met een handicap, voornamelijk uitbehandelde leprapatiënten. Ook hun niet-gehandicapte gezinsleden en familieleden wonen in of rondom het kamp. In het Bukumbi-kamp wonen ongeveer 140 mensen. De laatste jaren biedt het kamp ook plaats aan albino’s.  

Eind 1981 is een vriendschapsband tussen Het Dorp in Arnhem en Bukumbi ontstaan. Het Dorp (onderdeel van Siza) is een bijzondere wijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. 

Op initiatief van een verpleegkundige van Het Dorp die het kamp bezocht tijdens haar huwelijksreis zomer 1981 is een aantal bewoners en medewerkers van Het Dorp een actie begonnen om de leefomstandigheden in het Bukumbi–kamp te verbeteren. Daarmee is er al meer dan 30 jaar een hechte band tussen de bewoners en medewerkers van Het Dorp in Nederland en de leprapatiënten en hun gezinnen uit het Bukumbi-kamp in Tanzania. 

Het Bukumbi-kamp

Dit kamp is rond 1960 ontstaan om er voor te zorgen dat de werkloze gehandicapten niet hoefden te bedelen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Hoewel de leefomstandigheden in de loop der jaren relatief gezien verbeterd zijn, leven de bewoners nog steeds in armoede. 

De noodzakelijke zorg vanuit de overheid laat veel te wensen over. Tanzania is een van de armste landen van de wereld. Hierdoor zijn ook de voorzieningen in leprakampen zoals Bukumbi minimaal. De bewoners ontvangen van de overheid geen uitkering. Tevens zorgt de overheid maar mondjesmaat voor hun eten. Er is een structureel tekort aan voedsel, verbandmiddelen en medicijnen. Pas sinds kort is er door inzet en financiële ondersteuning van buitenlandse hulporganisaties een voorziening voor veilig drinkwater. De bewoners van het Bukumbi-kamp zijn nog steeds in grote mate afhankelijk van familie en van organisaties zoals Stichting Bukumbi-Het Dorp.

Daarnaast worden mensen met lepra en albinisme nog steeds niet als volwaardige burgers geaccepteerd in de Tanzaniaanse samenleving. Dat is ook de reden dat ze nog steeds in kampen wonen. Naast alle fysieke en psychische problemen ten gevolge van hun handicap kampen ze ook met sociale problemen als gevolg van uitsluiting van de samenleving.

Het Bestuur

Het bestuur van Stichting Bukumbi - Het Dorp bestaat uit de volgende leden, die allen als vrijwilliger werkzaam zijn: De heer E. Starmans (secretaris en penningmeester), Mevrouw A. Oosterbaan-Gussinklo, de heer H. Kooijman, de heer G. de Kruijff, de heer H. Blanke en mevrouw W. Beijer (voorzitter).